لیست حرکات پارکور

این لیست شامل دو بخش از حرکات ورزشی (حرکات پایه، حرکات پارکور) برای ورزشکاران این رشته تهیه شده است. مطلب ناقص و در حال تکمیل است.

Motion Handlings

Landing
زانو 90 درجه بدون گزاشتن دست روی زمین (فرود دست‌ها از پشت به جلو) شبیه حرکت اسکات معمولی

Tap Landing (Safety Tap)
فرود روی پنجه زانو 90 درجه و قرار دادن دست ها روی زمین(فرود دست‌ها از پشت روی زمین بین پاها)
امکان فرود به صورت مستقیم یا کج نسبت به جلو

Quadrupedal Landing (Four-point Landing) (Cat Landing)
فرود با پاها و دست‌ها، شبیه فرود گربه‌ها روی زمین (حرکت نا ایمن نیازمند تمرین)
فرود بصورت کمی کج (یک پا جلوتر) بهتر هست
پاها زود تر از دست ها به زمین می‌رسند
اجرای حرکت مانکی(کوآدروپدال) روی زمین پس از فرود برای کاهش فشار فرود

Cat Leap

Back Hands Damping
هنگام فرود به پشت پس از فرود پاها یک یا هر دو دست برای کاهش فروی زمین قرار می‌گیرد
ادامه این حرکت می‌تواند به Back Roll یا Reverse ختم شود

Crane
به صورت ویژه برای فرود در لبه مانع

Reverse Vault Landing
هنگام فرود به پشت (برای مثال پس از اجرای حرکت وارو از ارتفاع) اجرای حرکت Reverse و Reverse Twist می‌تواند به حفظ تعادل و ادامه روند حرکت کمک کند.

Kong Vault Landing
هنگام فرود روی سطح بخصوص در مواردی که شتاب رو به جلو زیاد باشد، اجرای حرکت Kong می‌تواند علاوه بر کنتر فشار به ادامه روند کمک کند.

Kong lazy Vault Landing
هنگام فرود در لبه یا روی مانع، اجرای حرکت Lazy همزمان با کنترل فشار فرود می‌تواند ادامه روند روی سطح را آسان می‌کند.

Balance
قدم زدن با حفظ تعادل روی میله یا لبه دیوار، کمک گرفتن از دست ها برای حفظ تعادل

Cat Balance
قدم زدن چهار دست و پا روی میله یا لبه دیوار مشابه گربه‌ها

Quadrupedal movement
حرکت چهار دست و پا، به سبک‌های مختلف:
1. حرکت چهار دست و پا به سبک میمون‌ها روی زمین (مانکی به پهلو)
2. دویدن چهار دست و پا به سبک یوزپنگ (حرکت مانکی مستقیم)
3. دویدن چهار دست و پا مشابه گربه (دست‌ها و پاها به نوبت به صورت ضربدری) (Cat Run)
4. اجرای معکوس حرکت مانکی و رفتن به سمت عقب
5. حرکت چهار دست و پا به پشت (شکم رو به بالا)
6. حرکت سینه خیز نظامی فقط روی پنجه پاها و دست ها

Roll

Parkour Roll

Ground Roll

Back Roll

Jumps

Jump

Precision
فرود با حفظ تعادل روی میله یا لبه
– در لحظه فرود دست‌ها در پشت و به محض لمس لبه دست ها برای حفظ تعادل به جلو می‌آید

Jump spin

Stride (bounding)

Distencion jump

Dive roll

Cat leap

Wall bounce

Run Moves

Run

Trot

Walk

Stride run

Quadruped gallop

Handstand walk

Quadruped walk

Cat run

Wall Moves

Wall run

Tic Tac

Wall run

Cat to Cat

Wall sweep

Kip up

Multiple Tic Tac

Tic Tac

Pop Up

Arm jump

Climb up

Climb up

Cat

Wallrun

Tic tac

Quadrupedal Landing

Wall Tricks

Palm flip

Ginger Flip (Palm Gainer)

Palm spin

Wall Flare

Palm Sideflip

Trinity Flip

Wall Tunnel-Flip

Wall Bridge-Flip

Wall flip

Wall arabian

Wall full (360)

Wall Gainer

Wall blanche

Wall sideflip

Wall Spin

Inward Front

Castback

Cast-Front

Devil Drop

Buddha Drop

Pimp Flip

Bar Moves

Bar jump

Vertical bar jump

Underbar

Bar backflip

Bar frontflip

Pull up

Muscle Up

Rail flow

Laché

Bar balance

A.Creed bar balance

Quadrupede bar balance

Swing

Bar kip

Muscle up

Grabs Moves

Cat grab

Inverse cat

Side cat

Cat move

Wallwalk

Pharaon grab

Crab grab

Quadrupede grab

Hug grab (Pr. of persia technique)

Climb Moves

Column climb

Wall climb

Bar climb

Rope climb

Stair climb

this is so cool

High Moves

High handstand

Handstand

High get down

High get down with one hand

Vaults

Safety vault
عبور از مانع با قراردادن یک پا و دست مخالف روی آن

Turn vault

Bar swing

Cat Leap
Dash Vault
Monkey Vault
Kong Vault
Speed Vault
Kash Vault
Two Handed Vault
Turn Vault
Precision Jump
Lazy Vault
Reverse Vault
Underbar
Tic Tac
strides

Thief Vault

Speed vault

Two hand speed

Side vault

Doile

yeah i’m rolling on the ground

Doile Bomb (front)

Lazy vault

Lazy Turn

Thief vault

Kong Lazy

1-80

360 vault

Monkey vault

Kong vault

Double kong

Straddle vault

Dash vault

Reverse dash

Inverse kong

Reverse kong

Kash vault

Kong turn

Speed spin

Railflip

Kong gainer

Cartwheel in vault

Flick in vault

Dash bomb

Kong 360

Lazy frontflip

Reverse vault

Reverse side flip

Gate vault

Pop monkey

Reverse double leg

Flips

Back Handspring
نیم وارو

Backflip & 180,360 double

Frontflip & 180,360 double

Superman flip

Front pike

Back pike

Blanche

Side flip: 180°,360°, double

Side to back

Side to front

Aerial

A Twist

Webster

Cartwheel

Back handspring

Front handspring

Roundoff

Double leg

Gainer

Jaine

Cheat gainer

Cork

Corkscrew

Kick the Moon

Barani

Jacknife

Swipeknife

Flash Kick

Side kick Inside

Side kick Ofside

Butterfly kick

Butterfly twist

Tunnel flip

back flip

front flip

Combos

Tumbling

Sideswipe kick

Sideswipe wrap

Cheat 720

Cheat 900

540 Hook

720 Hook

540 Kick

720 Kick

Dub

Scoot

Scoop

Raiz

Envergado

Parafuso

Pop 360

Pop Full

Snap kick

Tornado

Macaco

Scoot Hyper

360 roll

Round off twist front handspring

front flip Precision

back flip Precision

Other

مکیکو
پرنس اف پرشیا
Pass
Super man
Front handspring


منتشر شده

در

توسط

برچسب‌ها:

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *