قبل از اینکه فرمانده خوبی باشی، سرباز خوبی باش

به عنوان یک فرد درون‌گرای افراطی، برای من خیلی سخت است که قبول کنم کار کردن با یک تیم نتیجه بهتری خواهد داشت. اما رشد خود را مدیون همان تیم‌هایی هستم که در ابتدا نمی‌خواستم با آن‌ها کار کنم. بدون شک نیروی انسانی و تیم سازی رکن اساسی هر سازمانیست. فرهنگ آموزش آموزش به دیگران… ادامه خواندن قبل از اینکه فرمانده خوبی باشی، سرباز خوبی باش

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در مدیریت