درباره من

نوید مهاجری

ایران، اردبیل – ۱۳۷۵
کمال گرا، درون گرا


تجارب کاری

مدیر مالی

شرکت رسا صدر سبلان الکترونیک

۱۳۹۸ – تا هم اکنون


نایب رییس هیئت مدیره

شرکت رسا صدر سبلان الکترونیک

۱۳۹۸ – تا هم اکنون


سهامدار

تحلیل و سهامداری

۱۳۹۳ – تا هم اکنون


مدرس

خانه الکترونیک – بسیج دانشجویی – مدارس

۱۳۹۲ – ۱۳۹۶


مسئول علمی

بسیج دانشجویی – مسئول نمونه استان

۱۳۹۴


مسئول تیم

تیم رباتیک آریتا

۱۳۹۳ – ۱۳۹۸


تکنسین

سنس الکترونیک – طراحی مدار

۱۳۹۳ – ۱۳۹۵


تحصیلات

دانشگاه پیام نور اردبیل

دبیرستان شهید بهشتی (سمپاد)

برق قدرت

ریاضی و فیزیک


گواهی‌ها

 • مقام اول و دوم لیگ حل ماز – روبونیت ۲۰۱۹
 • مقام اول و دوم لیگ مسیریاب ویژه – روبونیت ۲۰۱۹
 • مقام اول و سوم لیگ مسیریاب – دانشگاه محقق ۲۰۱۸
 • مقام اول لیگ مسیریاب – هامین کاپ ۲۰۱۸
 • مقام دوم لیگ مسیریاب – جام نور ۲۰۱۸
 • مقام دوم لیگ مسیریاب – جام نور ۲۰۱۷
 • مقام دوم لیگ مسیریاب – آستارا کاپ ۲۰۱۷
 • مقام سوم لیگ مسیریاب – آووس کاپ ۲۰۱۶
 • مقام اول و دوم لیگ مسیریاب – آذربایجان کاپ ۲۰۱۶
 • دانشور نمونه کشوری – ۲۰۱۲
 • طرح شایسته تقدیر – بین مدارس سمپاد ۲۰۱۰
 • طرح شایسته تقدیر – بین مدارس سمپاد ۲۰۰۹